Banner 01

Bảo hành

Sản phẩm Broquet được bảo hành 3 năm trên toàn quốc. Mỗi sản phẩm có kèm một phiếu bảo hành và phiếu chỉ có giá trị khi có đầy đủ thông tin, mộc của công ty TNHH Thương Mại GMK (Nhà nhập khẩu & phân phối độc quyền Broquet tại Việt Nam)

Chứng nhận bảo hành toàn cầu của Broquet

Chung_nhan_bao_hanh

Mẫu phiếu bảo hành của GMK (nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm Broquet tại Việt Nam):

Mặt trước

phieu-bao-hanh-01

Mặt sau

Phieu-bao-hanh-02

 


Hotline

Hotline

0903 008 114