Banner 01

Bảo hiểm

Những sản phẩm Broquet được mua bảo hiểm với giá 2 triệu Bảng Anh từ Công ty Bảo Hiểm DOUGLAS INSURANCE của Anh Quốc. Broquet International Ltd cam đoan có những chính sách bảo hành tốt nhất và sẵn sàng bồi thường cho những hư hỏng nếu do chất xúc tác nhiên liệu Broquet gây nên.

Insurance_Certificate-page-001

 


Hotline

Hotline

0903 008 114