Banner 01

Broquet In-Tank

In-Tank B/2T

Broquet B/2T được thiết kế để sử dụng cho xe gắn máy và máy phát điện nhỏ. Xe gắn máy lớn có thể sử dụng 2 hoặc nhiều sản phẩm B/2T. Mỗi sản phẩm B/2T sẽ xử lý nhiên liệu có dung tích bình chứa đến 10 lít.

In-Tank B/5T

Broquet B/5T được thiết kế để sử dụng cho xe mô tô có dung tích bình xăng không quá 25 lít. Có thể sử dụng hai hộp loại B/5T cho xe hơi có dung tích bình xăng lên đến 50 lít.

In-Tank B/8T
Broquet B/8T được thiết kế để sử dụng cho xe hơi có dung tích bình xăng lên đến 40 lít.

Hotline

Hotline

0903 008 114