Banner 01

Từ khóa: Broquet IN-TANK

Tổng cộng tìm thấy 1 sản phẩm trong 1 trang


In-Tank B/5T

Broquet B/5T được thiết kế để sử dụng cho xe mô tô có dung tích bình xăng không quá 25 lít. Có thể sử dụng hai hộp loại B/5T cho xe hơi có dung tích bình xăng lên đến 50 lít.


Hotline

Hotline

0903 008 114